Gruppcoaching & Workshops - för personaldagar, konferenser och liknande

Gruppcoaching

Gruppcoaching skapar förutsättningar som ökar effektiviteten, motivationen och välbefinnandet i gruppen.
Vi tydliggör mål och delmål utifrån företagets övergripande mål och strategi. Vi identifierar vilka hinder som finns och hur man undanröjer dessa för att nå uppsatta mål.

I Gruppcoachning arbetar vi tillsammans med att:

  • Tydliggöra gruppens mål för att nå bättre resultat tillsammans
  • Förstå vilka hinder som finns och vad som behövs för att undanröja dessa
  • Förstå hur gruppens fulla kompetens skall komma till sin rätt
  • Utveckla ett lösningsorienterat förhållningssätt och att se möjligheter
  • Kommunicera tydligare
  • Stärka arbetsgemenskapen och utveckla förståelsen för varandra i gruppen
  • Främja kreativitet, effektivitet och tillvarata energin i gruppen
  • Hantera konflikter, här och nu eller förebyggande
  • Skapa en gemensam värdegrund

1-2 heldagar med max 12 deltagare

Kostnad: Offert lämnas.
Upplägg: Nulägesanalys en tid innan workshopen, en heldags workshop och uppföljningssamtal en tid efter. Ett alternativ för fördjupad utveckling är att komplettera med chefscoaching 1 gång/månad under ett halvår och avsluta med en halvdags uppföljande coaching för hela gruppen. För större grupper lämnas offert. Vill du veta mer så mejla eller ring!

Workshops

Nedan presenteras tre olika teman för workshops, men självklart skräddarsyr vi också workshops helt utifrån kundens önskemål

”Kompassen – det personliga ledarskapet”

Vi har alla en inre kompass som talar om för oss vilken väg vi skall ta, vilket som är vårt nästa steg, bara vi ger oss tid att reflektera och navigera efter den. Den här workshopen handlar om att använda sin vilja som drivkraft, eget ansvar och att se sin egen potential. Vi jobbar också med hur man tillgodogör sig ett lösningsorienterat förhållningssätt och lär sig att omvärdera utmaningar till möjligheter. Genom utvecklande, kreativa, upplevelsebaserade reflektionsövningar får gruppens medlemmar insikter om hur de kan leda sig själva och nya sätt att se på sin egen roll i gruppen och i organisationen i stort.

Heldags workshop med max 12 deltagare

Kostnad: Offert lämnas.
Upplägg: Nulägesanalys en tid innan workshopen, en heldags workshop och uppföljningssamtal en tid efter. Ett alternativ för fördjupad utveckling är att komplettera med chefscoaching 1 gång/månad under ett halvår och avsluta med en halvdags uppföljande workshop för hela gruppen. För större grupper lämnas offert. Vill du veta mer så mejla eller ring!

”Tydligt och klart – kommunikation inom arbetsgruppen”

När man inte vet och inte vågar fråga så börjar man fantisera. Fantasier blir till sanning och risken är stor att det genom otydlighet skapas otrivsel i arbetsgruppen. Genom inspirerande, upplevelsebaserade övningar varvat med teori får gruppen lära sig hur man genom att kommunicera öppet och ärligt undviker missförstånd och i stället ökar förståelsen för varandra. Vi belyser vikten av att använda ett jag-budskap och att ta ansvar för sin kommunikation. Hur man genom feed-back och uppskattning kan inspirera sina kollegor att göra sitt bästa och därigenom öka effektivitet och trivsel.

Heldags workshop med max 12 deltagare

Kostnad: Offert lämnas
I detta ingår nulägesanalys en tid innan workshopen, en heldags workshop och uppföljningssamtal en tid efter. Ett alternativ för fördjupad utveckling är att komplettera med chefscoaching 1 gång/månad under ett halvår och avsluta med en halvdags uppföljande workshop för hela gruppen. För större grupper lämnas offert. Vill du veta mer så mejla eller ring!

”Sätta mål och nå ända fram”

Här utgår vi från företagets/organisationens övergripande mål och strategi. Vi klargör var gruppen befinner sig nu, vart man är på väg och vad man vill uppnå. Med kreativa, upplevelsebaserade övningar gör vi målbeskrivningar. Hur vill gruppen att det skall se ut om ett år, ett halvår, en månad? Vi identifierar vilka hinder som kan finnas och vad som behövs för att ta sig förbi dem. Vilka hinder är reella och vilka är falska? Vilket blir nästa steg gruppen måste ta och vilket steg behöver var och en i gruppen ta? En handlingsplan för gruppen upprättas och avslutningsvis får var och en göra sin egen personliga handlingsplan.

Heldags workshop med max 12 deltagare

Kostnad: Offert lämnas.
Upplägg: Nulägesanalys en tid innan workshopen, en heldags workshop och uppföljningssamtal en tid efter. Ett alternativ för fördjupad utveckling är att komplettera med chefscoaching 1 gång/månad under ett halvår och avsluta med en halvdags uppföljande workshop för hela gruppen. För större grupper lämnas offert. Vill du veta mer så mejla eller ring!