Chefscoaching

Som chef behöver man ibland stöd och kan behöva prata med någon utanför den egna organisationen för att få nya infallsvinklar, idéer och inspiration. Då ger en coach dig en perfekt möjlighet att bolla dina tankar fritt under konfidentiella former. Tillsammans skapar vi en nyanserad bild av nuläget och du får stöd att formulera handlingsalternativ för att komma framåt. Chefscoaching är ett utmärkt komplement till traditionella ledarskapskurser, eftersom coachningen utgår från varje enskild chefs individuella behov.
Vid första mötet formulerar vi agendan för vårt samarbete och vad du vill uppnå med coachingen. Det kan gälla individuell utveckling för att fördjupa ditt ledarskap, strukturerat stöd för att uppnå din organisations mål eller känsliga frågor i jobbet eller privat. Vid efterföljande möten arbetar vi igenom dina frågeställningar och följer löpande upp dina mål.

Chefscoaching börjar där du är just nu, i din verklighet. Målet är att hjälpa dig att komma vidare.

Vad får du?

  • Hjälp att prioritera, hitta handlingsalternativ och ta ansvar för dina val och beslut
  • Möjlighet att planera din egen karriärutveckling
  • Du blir mer medveten om vad du verkligen vill och vad du behöver göra för att nå dina och företagets mål
  • Du blir bättre på att hantera omgivningens krav och förväntningar och att hitta balans mellan privatliv och karriär
  • Konkret stöd att lösa problem eller konflikter som hindrar din organisation att fungera effektivt
  • Stöd för att fokusera på sådant som ger dig energi och får dig att må bra
  • Perspektiv på ditt arbete och nya infallsvinklar

Kostnad: 1500 - 2000:-/tim exkl. moms