Coachning för dig som privatperson

 • Vill du hitta din egen kompassriktning?
 • Vill du bli effektivare och mer motiverad?
 • Vill du skapa balans mellan arbetsliv och privatliv?

Coachingen riktar sig till dig som vill förändra något i ditt liv. På jobbet eller privat. Coachande samtal hjälper dig att formulera och förverkliga dina mål och drömmar. Du får hjälp med att både ta och hålla riktning för att uppnå den förändring du önskar dig.

Coaching passar dig som vill:

 • Skapa förutsättningar och handlingsplaner för att förverkliga dina drömmar och visioner
 • Stärka din självkänsla och skapa en realistisk och äkta självbild
 • Se och använda dina styrkor och kreativitet fullt ut
 • Bli mer medveten om ditt mål och syfte i livet
 • Få insikt om vad som gynnar dig respektive begränsar dig i livet
 • Lära dig hur man använder viljan som psykologisk kraft
 • Få hjälp med att hantera problem eller svåra uppdrag/situationer
 • Ta ansvar för din hälsa

Vid första samtalet som är kostnadsfritt får du min 0° analys som ger dig en bild av nuläget. Jag informerar också mer grundligt vad coachning går ut på och vad jag som coach kan bidra med. Lämpligt är att börja med 5-10 samtal.

Kostnad: 700:-/tim exkl. moms