Kurser, Seminarier & Paketerbjudanden

Kurser

”Coachande ledarskap”

- ett förhållningssätt och ett verktyg i en föränderlig omvärld.

Du får:

 • Introduktion i coachning
 • Lära dig konsten att vägleda och motivera andra genom coachande samtal
 • Frågemodeller och metodik
 • Prova på coachande ledarskap

Du blir bättre på:

 • Att tydliggöra ett förtroende för dina medarbetare och ökar därmed motivationen
 • Visa att du värderar dina medarbetares kompetens och kunskap
 • Att agera som den insiktsfulla ledare du är

Du som går kursen ökar både din egen och dina medarbetares chans att växa och utvecklas. Utbildningen bygger på ett upplevelsebaserat lärande genom övningar och interaktion varvat med teori. Kursen genomförs under två halvdagar med möjlighet till coachande samtal efter kursen.

Kostnad: 3.900:- exkl. moms. Fika ingår.
Plats: Centrala Stockholm. Lokal meddelas i bekräftelsen.
Tider: 09.00-12.00. 2 halvdagar.

Vill du veta mer så mejla eller ring!
Kursdatum och bokning finns under ”Aktuellt” på hemsidan.

"Ny som chef"

Du får kunskap och insikt om bland annat:

 • Personligt ledarskap – för att leda andra måste du först kunna leda dig själv
 • Vad är viktigast den första tiden
 • Hur det är att leda dina tidigare kollegor
 • Från specialist till chef
 • Situationsanpassat ledarskap kontra coachande ledarskap
 • Vad är tillräckligt bra – att övervinna prestationsångest
 • Empatisk kommunikation för att hantera konfliktfyllda och svåra samtal
 • Kommunikation är mer än ord, ökad kännedom om vad kroppsspråk, ansiktsuttryck och röstläge berättar för dig och om dig
 • Att hitta balans mellan privatliv och karriär

Kursen passar dig som är ny som chef eller som snart kommer att tillträda som chef.
Utbildningen bygger på ett upplevelsebaserat lärande genom övningar och interaktion varvat med teori. Innan vi avslutar får du göra en handlingsplan för hur du vill att din chefsroll skall se ut.
Kursen genomförs under fyra heldagar uppdelade vid två tillfällen med tre månaders mellanrum. Möjlighet ges till coachande samtal mellan och efter kurstillfällena.

Kostnad: 11.900:- exkl. moms. Lunch och fika ingår.
Plats: Centrala Stockholm. Lokal meddelas i bekräftelsen.
Tider: 09.00-17.00. 2 + 2 dagar

Vill du veta mer så mejla eller ring!
Kursdatum och bokning finns under ”Aktuellt” på hemsidan.


Seminarier

”Kompassen – det personliga ledarskapet”

Seminariet handlar om att lita på sin inre kompass och navigera utifrån den. Vi har alla en inre kompass som talar om för oss vilken väg vi skall ta, vilket som är vårt nästa steg. Vi belyser också styrkan i att kunna använda sin vilja som drivkraft, ta eget ansvar och att se sin egen potential. För att leda andra måste du först kunna leda dig själv.

Halvdags seminarium
Kostnad: 2395:- exkl. moms. Fika ingår.
Plats: Centrala Stockholm. Lokal meddelas i bekräftelsen.
Tider: 09.00-12.00.

Vill du veta mer så mejla eller ring!
Datum och bokning finns under ”Aktuellt” på hemsidan.

”Tydligt och klart – kommunikation inom organisationen”

När man inte vet och inte vågar fråga så börjar man fantisera. Fantasier blir till sanning och risken är stor att det uppstår missförstånd och ryktesspridning. Genom otydlighet skapas vantrivsel och ohälsa inom organisationen. Med öppen och ärlig kommunikation undviks detta och energin kan användas till det man är anställd för. Vi belyser vikten av att använda ett jag-budskap och att ta ansvar för sin kommunikation. Hur feed-back och uppskattning kan inspirera kollegor och medarbetare att göra sitt bästa och därigenom öka effektivitet och trivsel.

Halvdags seminarium
Kostnad: 2395:- exkl. moms. Fika ingår.
Plats: Centrala Stockholm. Lokal meddelas i bekräftelsen.
Tider: 09.00-12.00.

Vill du veta mer så mejla eller ring!
Datum och bokning finns under ”Aktuellt” på hemsidan.

”Sätta mål och nå ända fram”

Vi vet ofta vilka målen är inom organisationen och vilken väg vi skall ta för att nå dem. Det som man missar inom många organisationer är att identifiera vilka hinder som kan finnas på vägen och vad man behöver göra för att komma förbi dessa. Detta gör att det skapas en oklarhet i vad nästa steg behöver vara och att man gör ”felsteg” som gör det svårt att nå de mål man har i sitt uppdrag. Samma problem uppstår gång på gång. Seminariet handlar om verktyg och förhållningssätt att identifiera hinder, psykiska såväl som fysiska, reella såväl som falska och hur man går vidare.

Halvdags seminarium
Kostnad: 2395:- exkl. moms. Fika ingår.
Plats: Centrala Stockholm. Lokal meddelas i bekräftelsen.
Tider: 09.00-12.00.

Vill du veta mer så mejla eller ring!
Datum och bokning finns under ”Aktuellt” på hemsidan.


Paketerbjudande

Utveckla flera i personalen genom att dra nytta av våra prisvärda paketerbjudanden. Paketen som nämns är bara exempel, ni kan fritt välja de kurser – workshops –seminarier – coaching som passar er organisation bäst under ett år från bokningsdatum.

 • "Small"
 • "Medium"
 • "Large"