Mentorskap för nyföretagare

- För dig som är nystartad företagare eller vill starta företag inom mode- och inredningsbranschen.

Hur fungerar det?

 • Vi börjar med att träffas en första gång för att lära känna varandra. Detta möte är kostnadsfritt.
 • Efter första mötet sätter vi upp mentor – adept kontrakt som vanligtvis löper på ett år. Tillsammans bestämmer vi hur kontraktet skall se ut utifrån dina behov, med utgångspunkt där du befinner dig just nu, i din verklighet. Lämpligt är att träffas ca 2 timmar 1gång/månad.
 • Varje möte har en agenda med ett tema. Företrädesvis det som är mest aktuellt just nu. Adepten förbereder med punkter som han/hon vill ta upp.
 • Jag som mentor, bidrar med kunskap, erfarenhet, kontakter, intresse, bollplank, vidare perspektiv, nya idéer och feed-back.
 • Vi skall tillsammans tänka Vision……och landa i konkreta mål som kan dokumenteras i en affärsplan eller handlingsplan.
 • Jag finns som stöd, observatör och frågande samtalspart.
 • Mötena skall präglas av konstruktiv problemlösning. Beskriva målet - definiera ev. problem – skapa strategi – agera – återkoppling.

Med drygt tjugo års erfarenhet i branschen kan jag bidra till att du tar de rätta stegen för att nå dina mål.

Kostnad: 750:-/tim och då får du fri tillgång till mig via mejl eller telefon mellan mötena.
Vill du veta mer så mejla eller ring!


Mentorskap för chef och ledare

- För dig som arbetar som chef och ledare inom mode- och inredningsbranschen och vill ha en erfaren samtalspartner.

Under mina drygt tjugo år i mode/inredningsbranschen har jag arbetat på olika företag; H&M, Gudrun Sjödén Design, Himla AB, Hagenfeldtaffärerna, samt eget företag med agentverksamhet för leverantörer i Asien. Jag har lång erfarenhet av affärsverksamhet och internationell handel, på såväl operativ som strategisk nivå och har suttit i ledningsgrupp. Under åren jag har arbetat mycket med CSR- frågor och har ett stort kontaktnät av leverantörer. I mitt arbete jag har också medverkat till att utvärdera och förbättra strukturer och processer på design och inköpsavdelningar.

Hur fungerar det?

 • Vi börjar med att träffas en första gång för att lära känna varandra. Detta möte är kostnadsfritt.
 • Efter första mötet sätter vi upp ett kontrakt som vanligtvis löper på ett år. Tillsammans bestämmer vi hur kontraktet skall se ut utifrån dina behov, med utgångspunkt där du befinner dig just nu, i din verklighet. Lämpligt är att träffas ca 2 timmar 1gång/månad.
 • Varje möte har en agenda med ett tema. Företrädesvis det som är mest aktuellt just nu. Du förbereder punkter som du vill ta upp.
 • Jag som mentor, bidrar med kunskap, erfarenhet, kontakter, intresse, bollplank, vidare perspektiv, nya idéer och feed-back.
 • Vi skall tillsammans tänka Vision……och landa i konkreta mål som kan dokumenteras i en handlingsplan.
 • Jag finns som stöd, observatör och frågande samtalspart.
 • Mötena skall präglas av konstruktiv problemlösning. Beskriva målet - definiera ev. problem – skapa strategi – agera – återkoppling.

Med min erfarenhet kan jag bidra till att du tar de rätta stegen för att nå dina mål.

Kostnad: 1900:-/tim. Du har möjlighet att tillgå mig via mejl eller telefon mellan mötena. Vill du veta mer så mejla eller ring!