Om coaching

Coaching är en professionell samtalsmetodik och ett förhållningssätt vars syfte är att få dig att nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga dina visioner såväl yrkesmässigt som privat. En coach är en samtalspartner, som i en dialog lyssnar aktivt och ställer effektfulla frågor vilket gör att du börjar reflektera över din situation. I min coachning lägger jag också stor vikt vid att vi tillsammans identifierar och bearbetar de hinder som kan finnas för att du skall uppnå dina mål.


  • Vill du hitta din egen kompassriktning?
  • Vill du bli effektivare och mer motiverad?
  • Vill du skapa balans mellan arbetsliv och privatliv?

Med mig som coach kan du förverkliga dina mål!
Min målsättning är att åstadkomma verklig förändring och att få människor och grupper att ta ett stort steg framåt i sin utveckling.
Utgångspunkten är alltid kundens unika situation, vilket innebär att alla aktiviteter anpassas till de förhållanden som gruppen eller den enskilda individen befinner sig i.