Om mig

”Min målsättning är att åstadkomma verklig förändring och att få människor och grupper att ta ett stort steg framåt i sin utveckling.
Utgångspunkten är alltid kundens unika situation, vilket innebär att alla aktiviteter anpassas till de förhållanden som gruppen eller den enskilda individen befinner sig i.”

Jag arbetar som organisationskonsult och är diplomerad samtalscoach i psykosyntes. Tidigare har jag arbetat med internationell handel på olika nivåer inom mode- och inredningsbranschen, senast som inköpschef. Jag har också undervisat och har en pedagogisk utbildning. Genom åren har jag fått en bred erfarenhet av de utmaningar och problemställningar som olika typer av organisationer kan ställas inför. Genom aktivt lyssnande och ständigt reflekterande har jag fått många olika perspektiv på hur dessa kan hanteras. Min passion är att utveckla människor och organisationer så att de kan hitta sina egna lösningar och nå sina mål.

Samarbetspartners

Psykosyntes

Psykosyntesen är en modern psykologi som är utvecklingsorienterad, fokuserar på det friska i människan och ser människan som en helhet av kropp, själ, känslor och intellekt.
Inom psykosyntesen jobbar man mer ingående med att identifiera och övervinna hindren som finns för att använda sin fulla potential. Viljan och eget ansvar är centrala begrepp.
Psykosyntes används inom terapi, personlig utveckling, ledarskap, mentorskap och coaching. Metoden är lösningsinriktad och fokuserar på individens potential och möjligheter, den kan med fördel användas i förändringsarbete och omställningsprocesser inom företag och organisationer.

Jag arbetar enligt HumaNovas etiska riktlinjer. www.humanova.com